ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

คุณสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพื่อขอรับรหัสลงทะเบียนได้ที่นี่ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ

- ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่
- ใช้สิทธิ์ขอคีย์ใหม่ สำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ขอคีย์ใหม่ กรณีลง Windows ใหม่ เปลี่ยนเครื่องใหม่ หรือล้างข้อมูล เป็นต้น
- ดูคีย์ลงทะเบียน ดูคีย์ลงทะเบียน สำหรับลูกค้าที่ต้องการตรวจสอบสถานะการอนุมัติคีย์ลงทะเบียน