ตรวจสอบคีย์ลงทะเบียน

คุณสามารถตรวจสอบคีย์ลงทะเบียนได้โดยการป้อนชื่อลูกค้า / ชื่อร้านค้า / Serial Number / Volume Number

รายชื่อลูกค้าที่ลงทะเบียน 100 รายการล่าสุด
ลูกค้าที่ไม่มีรายชื่อในรายการล่าสุด สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ช่องค้นหา

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อร้าน โปรแกรม Serial Number Volume Number คีย์ลงทะเบียน
1 ขวัญรพี เรือนใจมั่น ร้านค้าบ้านครูเพทาย NS EasyStore Professional 18FGCBXXX 4C2A4XXX
2 กนกวรรณ โสมณี อ๊อดคอมพิวเตอร์ NS Money Manager 50026B77826DCFXXX 92DB64XXX
3 กนกวรรณ โสมณี อ๊อดคอมพิวเตอร์ NS EasyStore Professional 50026B77826DCFXXX 92DB64XXX
4 พีระพงษ์ มูลมั่ง NS EasyStore Professional Z9A185XXX 74849CXXX
5 ธนัญญา สุภาษิตาภรณ์ เป็นตาฮัก NS EasyStore Professional Z9AQGVXXX B4CAE9XXX
6 ขวัญรพี เรือนใจมั่น ร้านค้าบ้านครูเพทาย NS EasyStore Professional 4C2A42XXX 18FGCB7XXX
7 คุณชัชวาลย์ ชมภูศรี NS EasyStore Professional AA0000000000000041XXX 38D65DXXX
8 พรพรรณ พลดงนอก ร้านวรรณ Digital Scale Options (for NS Easystore) Z6E0Q5XXX E03926XXX
9 พรพรรณ พลดงนอก ร้านวรรณ NS EasyStore Professional Z6E0Q5XXX E03926XXX
10 อภิสิทธิ์ โพธิสิทธิ์ NS EasyStore Professional S413NX0KC0112XXX 644E80XXX
11 สุรเชษฐ์ เรืองจันทร์ NS EasyStore Professional 202202A00DXXX 54056EXXX
12 ณัฐากาญจน์ จากน่าน ศิตา หมูอนามัย Digital Scale Options (for NS Easystore) c7ef92XXX A37AXXX
13 เขมณัฏฐ์ รัชตะพงษ์วัฒนา NS EasyStore Professional S5Y1NJ0R12366XXX 86DDDBXXX
14 อนันต์ ช้างแดง NS Money Manager - 66F37BXXX
รออนุมัติ
15 ห้องเย็นอินโดจีน NS EasyStore Professional W9ANDFXXX 7EE005XXX
16 นันท์ณัฐชา เกิดแก้ว ไพรัช ดอนปรู NS EasyStore Professional 2036CD8013XXX 589DC6XXX
17 อรวรา วงศ์กนก NS EasyStore Professional 2043B24403XXX 80379BXXX
18 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Digital Scale Options (for NS Easystore) 50026B777604C7XXX E2DAA7XXX
19 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ NS EasyStore Professional 50026B777604C7XXX E2DAA7XXX
20 อภิวัฒน์ สุขสำราญ หจก.อาเล็กทรอนิกส์ NS EasyStore Professional 9574PMUXXX B22948XXX