ตรวจสอบคีย์ลงทะเบียน

คุณสามารถตรวจสอบคีย์ลงทะเบียนได้โดยการป้อนชื่อลูกค้า / ชื่อร้านค้า / Serial Number / Volume Number

รายชื่อลูกค้าที่ลงทะเบียน 100 รายการล่าสุด
ลูกค้าที่ไม่มีรายชื่อในรายการล่าสุด สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ช่องค้นหา

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อร้าน โปรแกรม Serial Number Volume Number คีย์ลงทะเบียน
1 อัญชลิตา ศรีสันติสุข หจก.ธนทรัพย์แอร์แอนด์ซัพพลาย NS EasyStore Professional - XXX
รออนุมัติ
2 สิรวิชญ์ เปรมกมล SP.PARTS AUTO NS EasyStore Professional 6VM7K4XXX 763DCFXXX
3 ธิรดา บุ้นเฮ็ง ร้านบ้านธิรดา Digital Scale Options (for NS Easystore) - 34ABEEXXX
4 ธิรดา บุ้นเฮ็ง ร้านบ้านธิรดา NS EasyStore Professional - 34ABEEXXX
5 อุสมาน ตือปิงหม๊ะ NS EasyStore Professional Z9AHPBXXX E4C33FXXX
6 นายประเสริฐ โนใจ ประเสริฐการค้า NS EasyStore Professional 78ADG6VXXX 32CD1AXXX
7 ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ NS EasyStore Professional - D853C5XXX
8 รัตน์ติยา ฐิติสมบูรณ์ NS EasyStore Professional WD-WCC1U46816XXX 2AC61BXXX
9 นายอนรรฆรัชต์ รุ่งปิตะรังสี หจก. บุรีรัมย์เอ็นจิเนียร์ NS EasyStore Professional S13TJ9BQ9205XXX C45ED7XXX
10 นมิดา หวานใจ กันต์การสุรา NS EasyStore Professional WBY650XXX CC424BXXX
11 สุชาฎา วงศ์รอด Cotton Rose กระเป๋าสานแสนสนุก NS Money Manager - E7E75XXX
12 สุรพล ร่ำเทียนทอง ร้าน ส.สุทัศน์ เภสัช NS EasyStore Professional WD-WXM1EA54PHXXX 24C165XXX
13 สุรีวัลย์ ขนาดผล บ.บีชวอล์ค รีเทล จำกัด NS EasyStore Professional 77B0316XXX 46CF95XXX
14 นางสาวญัศมีน หวันสนิ ร้านญัศมีน NS EasyStore Professional - XXX
รออนุมัติ
15 พงษ์ศักดิ์ รักพ่วง บริษัท เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ จำกัด NS EasyStore Professional 9RW276XXX 360B66XXX
16 ณัชชา แดนเดือนเพ็ญ หจก.อี้เหวิน แม่สอด NS EasyStore Professional X2EKF3JXXX C0FD38XXX
17 ทองศรี งามหนองอ้อ ร้านหนุ่ยอินเตอร์เน็ต NS EasyStore Professional WD-WMAYP57755XXX 640394XXX
18 kittisak jantana วัดอมรินทราราม วรวิหาร NS Money Manager - 30AB42XXX
19 ไพฑูรย์ เปรื่องวิชา ร้านไพฑูรย์อิเล็คทรอนิกส์ NS EasyStore Professional - EAC20AXXX
20 ไพฑูรย์ เปรื่องวิชา ร้านไพฑูรย์อิเล็คทรอนิกส์ NS EasyStore Professional - EAC200AXXX