แจ้งโอนเงิน


หากลูกค้าท่านใดต้องการแจ้งโอนเงิน ให้ทำการแจ้งการโอนเงินได้โดย..
แจ้งโอนเงิน พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : info@nusoft-hightech.com
หรือที่กล่องข้อความหน้าเพจ www.facebook.com/NUSOFT.Hightech
เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
โดยการเข้าไปที่หน้า "ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์" แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ