ตรวจสอบคีย์ลงทะเบียน

คุณสามารถตรวจสอบคีย์ลงทะเบียนได้โดยการป้อนชื่อลูกค้า / ชื่อร้านค้า / Serial Number / Volume Number

รายชื่อลูกค้าที่ลงทะเบียน 100 รายการล่าสุด
ลูกค้าที่ไม่มีรายชื่อในรายการล่าสุด สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ช่องค้นหา

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อร้าน โปรแกรม Serial Number Volume Number คีย์ลงทะเบียน
21 ชนิดาภา สถิตสถาพร ร้านเจเคออโต้ช๊อป NS EasyStore Professional 0025_388C_9150_12XXX AAAD7XXX
22 ดำรงค์ สุขใส ภูมิ สินค้าไทย NS EasyStore Professional B4F5D2XXX B4F5D2XXX
23 นางแพรว เจือจันทร์ ร้านค้าประชารัฐบ้านกุดเตย NS Cooperative Z9A7G1XXX C4015XXX
24 นายวราพงศ์ จึงธนวงศ์ NS EasyStore Professional WD-WXX1CC1J73XXX 6A82CEXXX
25 วรพล สุธีรภัทร รวมพลโมบาย NS EasyStore Professional - D4B1F4XXX
รออนุมัติ
26 สุชานรี พรศิริเมฆินทร์ ร้านดีดีชาไข่มุกและเบเกอรี่ NS EasyStore Professional 20S7PFPXXX 928562XXX
27 วิชุอร ศรีชัยภูมิ ร้านแฟลชโฮมชัยภูมิสาขาหน้าโลตัส NS EasyStore Professional 6VPK13XXX 4C2A42XXX
28 บริษัท ชลบุรีโชคถาวร จำกัด NS EasyStore Professional 2013F84569XXX 80DB92XXX
29 บริษัท ชลบุรีโชคถาวร จำกัด NS EasyStore Professional Z9AMG4XXX 14D1F8XXX
30 บริษัท ชลบุรีโชคถาวร จำกัด NS EasyStore Professional 20202020202020202020322044364450325853XXX 14D1F8XXX
31 บริษัท ชลบุรีโชคถาวร จำกัด NS EasyStore Professional 2013F84569XXX 14D1F8XXX
32 บริษัท กิโลไทย จำกัด บริษัท กิโลไทย จำกัด Digital Scale Options (for NS Easystore) WD-WCC6Y2TAYEXXX 386097XXX
33 บริษัท กิโลไทย จำกัด บริษัท กิโลไทย จำกัด NS EasyStore Professional WD-WCC6Y2TAYEXXX 386097XXX
34 จิณณ์นิตา อาภาวัง บริษัทโฟร์เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด NS Money Manager WD-WMC6Y0K1ZZXXX 7E0C19XXX
35 ร้านธนพร NS EasyStore Professional ZN1G1XXXX 325A6FXXX
36 นางรุ่งทิพย์ ทางทอง ร้านรุ่งทิพย์ NS EasyStore Professional - 228921XXX
รออนุมัติ
37 Siraporn Puttikornsiriwattana ครูแดงมินิมาร์ท NS EasyStore Professional 10GIP0HXXX 2E771FXXX
38 ประชา เลิศวรลักษณ์ NS EasyStore Professional WD-WX21A666JAXXX 8A261XXX
39 ประชา เลิศวรลักษณ์ NS EasyStore Professional 86Q37RDXXX 30ADC5XXX
40 คุณสมฤทัย ทิพกรณ์ Digital Scale Options (for NS Easystore) DSMC19904900XXX EAAEFCXXX