ตรวจสอบคีย์ลงทะเบียน

คุณสามารถตรวจสอบคีย์ลงทะเบียนได้โดยการป้อนชื่อลูกค้า / ชื่อร้านค้า / Serial Number / Volume Number

รายชื่อลูกค้าที่ลงทะเบียน 100 รายการล่าสุด
ลูกค้าที่ไม่มีรายชื่อในรายการล่าสุด สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ช่องค้นหา

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อร้าน โปรแกรม Serial Number Volume Number คีย์ลงทะเบียน
1 นายจริญชัย จารุจินดา ร้านเจริญชัยอิเล็คทรอนิคส์ (สยามสโตร์ ร้านขายส่ง2เครื่องลูก) NS EasyStore Professional - 90C7AXXX
รออนุมัติ
2 นายจริญชัย จารุจินดา ร้านเจริญชัยอิเล็คทรอนิคส์ (สยามสโตร์ ร้านขายส่ง2เครื่องลูก) NS EasyStore Professional - B4984BXXX
รออนุมัติ
3 นายจริญชัย จารุจินดา ร้านเจริญชัยอิเล็คทรอนิคส์ (สยามสโตร์ ร้านขายส่ง2เครื่องลูก) NS EasyStore Professional - B4984BXXX
รออนุมัติ
4 อ้อมเดือน บุตรดา ร้านกะฌอนโตริ NS EasyStore Professional WD-WCC6Y7EE6YXXX 1220FCXXX
5 นางสาวธิติพร สีตานันท์ NS EasyStore Professional S1DJE7XXX 6812F9XXX
6 พิทักษ์ อยู่เย็นดี Digital Scale Options (for NS Easystore) WD-WMC2E59807XXX B8DB0CXXX
7 พิทักษ์ อยู่เย็นดี NS EasyStore Professional WD-WMC2E59807XXX B8DB0CXXX
8 นิทัศน์ กรีกูล หจก.โบว์ทิพย์(ปากช่อง) NS POST Express ASUS_XXX 0A6B31XXX
9 พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต NS Money Manager 43CBPBNXXX 2A478XXX
10 ประวิตร บุญชำนาญ ร้านสวัสดิการบริษัทโชคยืนยงอุตสาหกรรม NS EasyStore Professional WD-WCC6Y0UKDAXXX C432C7XXX
11 ร้าน pp ไพโรจน์ ปริ้นเตอร์ NS Cooperative 50026B7783BF81XXX A4B44CXXX
12 นายชัยวัฒน์ ยอดจันทร์ ประดิษฐมินิมาร์ท NS EasyStore Professional - AA221FXXX
รออนุมัติ
13 มนนิภา ศิริกาญจน์วงค์ นานาไฟฟ้า NS EasyStore Professional 2013F84540XXX C44873XXX
14 มนนิภา ศิริกาญจน์วงค์ นานาไฟฟ้า NS EasyStore Professional 2020202020202020202020205339365a384c43XXX 2ABC6XXX
15 มนนิภา ศิริกาญจน์วงค์ นานาไฟฟ้า NS EasyStore Professional 2020202020202020202020205635414d33354bXXX 3CE1A3XXX
16 ศศิวิมล ปิติเศรษฐการ บริษัท โชเล็กซ์เมทัล อินดัสเทรียล จำกัด NS EasyStore Professional WD-WMC6Y0D86FXXX 2EBC99XXX
17 วิมาลา แก้วภู วิมาลา NS EasyStore Professional - 106650XXX
รออนุมัติ
18 สุพรรษา ยศแสง NS EasyStore Professional TW0F2T2YLOH0078FB0XXX 2EDC02XXX
19 ร้านพรทิพย์สังฆภัณฑ์ NS EasyStore Professional WD-WX71A86NX5XXX E86730XXX
20 บริษัท เออีซี บิสซิเนส แอนด์ เทรด จำกัด บริษัท เออีซี บิสซิเนส แอนด์ เทรด จำกัด NS EasyStore Professional EI88N09271MA09UXXX 7CA1B0XXX