ตรวจสอบคีย์ลงทะเบียน

คุณสามารถตรวจสอบคีย์ลงทะเบียนได้โดยการป้อนชื่อลูกค้า / ชื่อร้านค้า / Serial Number / Volume Number

รายชื่อลูกค้าที่ลงทะเบียน 100 รายการล่าสุด
ลูกค้าที่ไม่มีรายชื่อในรายการล่าสุด สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ช่องค้นหา

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

 • ป้อนเบอร์มือถือเพื่อรับคีย์ลงทะเบียน
  ตัวอย่าง 0810624733

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อร้าน โปรแกรม Serial Number Volume Number คีย์ลงทะเบียน
1 ร้านวันเพ็ญมินิมาร์ท NS EasyStore Professional 79UHCXXXX C2C65XXX
2 บัวเงิน แก่นมาลี สัญญา1 NS EasyStore Professional 50026B73805459XXX 46DC18XXX
3 เชษฐพิพรรธ สาหร่าย ธีระพงษ์2 NS EasyStore Professional - XXX
รออนุมัติ
4 บริษัท เกรท กัสเตอร์ เจแปน จำกัด NS EasyStore Professional 1922348007XXX 383893XXX
5 คุณบุษรา บุตรจันทร์ NS EasyStore Professional 9VM8JYXXX A4CAAFXXX
6 พงษ์ศักดิ์ รักพ่วง บริษัท เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ จำกัด NS EasyStore Professional 31534a42394a514130383330393420XXX 8AB7E8XXX
7 พชนารถ ชำนิ พรไอยราเบบี้ NS EasyStore Professional WMAV2L8266XXX A4CAAFXXX
8 อัษฎาวุธ เสาวพันธ์ NS Cooperative Z6E6RAXXX AA61A2XXX
9 หจก.เชียงใหม่บาร์โค้ด หจก.เชียงใหม่บาร์โค้ด NS EasyStore Professional Z2A0AWXXX DDE07XXX
10 พชรพล ฝั่งสระ SF.FOOD NS EasyStore Professional - 80F8B6XXX
11 กฤติกา ศรัทธาคลัง NS EasyStore Professional 86V5P1CXXX 4A3ED0XXX
12 คุณปวีณา NS EasyStore Professional WD-WX51A895PLXXX CC9758XXX
13 นายสาภิรมย์ สกุลวา สกุลชัย NS EasyStore Professional WD-WCC3FC20KCXXX 9C89D3XXX
14 ร้านเจ้าสัวการค้า ร้านเจ้าสัวการค้า NS EasyStore Professional WD-WCC6Y3YLNKXXX C0ACF9XXX
15 อัศวเทพ จันทร์พรม AUSAWALUK SHOP NS EasyStore Professional JP2921HQ2GGKXXX 5C4B98XXX
16 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ NS Cooperative - XXX
รออนุมัติ
17 คุณปรียาภรณ์ สุภัควรกุล ร้านยา NS EasyStore Professional WD-WMC1U53291XXX 304EE5XXX
18 สุวรรณ วงศ์หมื่น เบบี้สโตร์ NS EasyStore Professional 20202020202020202020202039574641474d50XXX 6E2F71XXX
19 งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คุณบี) งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี NS EasyStore Professional Z3TEL4XXX 6852E1XXX
20 อัญชลีพร สุธีพุฒิกานต์ ทองดี NS EasyStore Professional WD-WCC6Y5XH1HXXX F43299XXX