จอแสดงราคา VFD9220

รหัสสินค้า:PNS00042

ราคาพิเศษ
4,500 บาท
จากราคาปกติ 4,900 บาท

จอแสดงราคา VFD9220-USB จอแสดงราคาแบบ VFD (Blue or Green) รองรับการแสดงผล ขนาด 2 บรรทัด x 20 ตัวอักษร

สั่งซื้อสินค้า