USB TO RS232

รหัสสินค้า:PNS00035

ราคาพิเศษ
250 บาท
จากราคาปกติ 400 บาท

USB TO RS232 เป็นพอร์ตสำหรับแปลงสัญญาณจาก SERIAL ให้เป็น USB ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่นไดร์เวอร์ ติดตั้งใช้งานง่าย

สั่งซื้อสินค้า